Lohjalla oppilaat osallistuvat sisäilman seurantaan

Published by Jaakko Salminen on

Lohjalla Mäntynummen koulussa on seurattu sisäilman laatua eri tavoin jo vuosien ajan. Lokakuussa 2022 seurannassa otettiin iso askel eteenpäin, kun oppilaiden kokemia oireita alettiin seuraamaan säännöllisillä kyselyillä. Kyselyt tehdään kerran viikossa ja ne kattavat lähes jokaisen koulun oppilaan. Vastaaminen tapahtuu luokissa kiertävillä kyselykännyköillä oppitunnin aikana. Luokissa on myös ilman laatua mittaavat sensorit. Seurantapalvelun tuottaa Lohjan kaupungille Luokkahenki Oy.

Oppilaiden oirevastauksia on ensimmäisen 8 kuukauden aikana kertynyt 45.000 kpl ja olosuhdemittauksia yli 7 miljoonaa. Tätä dataa analysoimalla on voitu tunnistaa ne luokkahuoneet, joissa oireilu on muita tiloja yleisempää. Kesän 2023 aikana osa luokkahuoneista remontoidaan. Elokuussa oireseuranta jatkuu, jotta remonttien onnistuminen voidaan varmistaa.

Luokkahenki sovellus.

”Säännölliset oirekyselyt ovat hyvä keino tunnistaa sisäilmaongelmainen opetustila jo aikaisessa vaiheessa, kun oireet ovat vielä lieviä. Luokkahengen raporttien perusteella jatkotutkimukset ja korjaukset on helppo kohdentaa juuri oikeisiin tiloihin” sanoo Mäntynummen koulun rehtori Lassi Huhtala.

”Jokaisella koululaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Oirekysely on hyvä tapa osallistaa oppilaatkin sisäilman seurantaan” lisää apulaisrehtori Marjo Ojajärvi.

”Mäntynummella niin opettajat, oppilaat kuin koulun johtokin ovat ottaneet Luokkahenki-seurannan innostuneesti vastaan. Raporttien säännöllinen läpikäynti sisäilmatyöryhmässä on toiminut erinomaisesti” sanoo Jaakko Salminen Luokkahenki Oy:stä.

Lisätietoja:

Lassi Huhtala, rehtori, Mäntynummen koulu
044-374 0080, lassi.huhtala@edu.lohja.fi

Marjo Ojajärvi, apulaisrehtori, Mäntynummen koulu
044-374 3764, marjo.ojajarvi@edu.lohja.fi

Jaakko Salminen, toimitusjohtaja, Luokkahenki Oy
050-5995000, jaakko.salminen@luokkahenki.com
www.luokkahenki.fi