Klassanda - uppföljning av inomhusluften och mobbning i skolan


Klassandan hittar klassrummen med dålig inomhusluft och tar bort onödig tvivel över hälsosamma och säkra klassrum.

Det sägs att människan är den känsligaste inomhuslufts sensorn. Klassanda är i första hand en kontinuerlig uppföljning av elevernas välmående. Klassandan mäter också luftkvaliteten och renheten så att orsakerna till elevernas symtom kan hittas.

Samhället sparar när korrigerande åtgärder riktas mot rätt klassrum. Och viktigast av allt, tidiga insatser skyddar även skolpersonalens hälsa.

Elevenkät

I klassen finns en egen enkätmobil. Eleverna svarar på en symptom- eller mobbningsenkät en gång i veckan. Enkäten stör inte undervisningen. Eleverna svarar anonymt.

Inomhusluftsmätningar

Klassens inomhusluft mäts kontinuerligt 24/7. Klassens sensor mäter förhållanden och skadliga ämnen. Mätningen stör inte undervisningen.

Rapportering

Elevers svar på symptom- eller trakasserifrågor analyseras. Den realtidsbaserade portalen informerar om vilka skolor och klasser som har problem med inomhusluften och i vilka klasser det förekommer trakasserier, samt där allt är bra.

För barnens säkerhet

Klassanda MOB- låt eleverna berätta var det mobbas – och var det inte.

Klassanda INOMHUSLUFT – låt eleverna berätta var de upplever symptom – och var de inte gör det.

BLOG

Luokkahenki Oy och Cadweiser Oy för samarbete

Luokkahenki Oy och Cadweiser Oy (http://www.cadweiser.com) har undertecknat ett samarbetsavtal om utveckling av Luokkahenki analys och rapportering. Resultatet av samarbetet kan redan ses i den aktuella Luokkahenki-rapporten. Cadweiser Oy är ett finskt managementkonsult- och informationsteknologiföretag Read more…

+ 9000 skolelever med varje dag + 1,2 miljoner symtomer + 200 miljoner inomhusmätningar

Kontakta oss!

Luokkahenki Oy

Nuottakallio 13 E, 02230 Espoo, Finland

Kontakta oss!

+358-400-450 405, info@luokkahenki.fi 

Kontakta oss!