Luokkahenki - koulujen sisäilman ja kiusaamisen seurantapalvelu


Koululla on valtava vaikutus lapsen koko loppuelämään. Meidän aikuisten vastuulla on turvata koululaisten hyvinvointi. Hyvinvointia uhkaavat vaarat voidaan poistaa vain jos ne tunnistetaan ajoissa. Koulukiusaaminen ja epäterve sisäilma ovat suurimmat uhat koulujen turvallisuudelle.

Onneksi näiden riskien tunnistaminen on nyt askelta helpompaa. Luokkahenki osallistaa oppilaat sisäilman ja koulukiusaamisen kitkemiseen. Oppilailta kerättävä palaute osoittaa missä luokissa kiusaamista tai sisäilmaan viittaavaa oireilua esiintyy.

Korjaavat toimet on helppo kohdistaa ja niiden vaikutukset näkyvät reaaliajassa. Seuranta on kevyt ja edullinen, mutta tarkka ja luotettava.

Oppilaskysely

Luokassa on oma kyselykännykkä. Oppilaat vastaavat oire- tai kiusaamiskyselyyn kerran viikossa. Kysely ei häiritse opetusta. Oppilaat vastaavat anonyymisti kyselyyn.

Sisäilman mittaukset

Luokan sisäilmaa mitataan jatkuvasti 24/7. Luokan sensori mittaa olosuhteita ja haitta-aineita. Mittaaminen ei häiritse opetusta.

Raportointi

Oppilainen oire- tai kiusaamisvastaukset analysoidaan. Reaaliaikainen portaali kertoon missä koulussa ja luokassa on sisäilmaongelma ja missä luokassa esiintyy kiusaamista, ja myös missä kaikki on hyvin.

BLOGI

Koulukiusaaminen – tartu uudella menetelmällä!

Mäntynummen yhtenäiskoulu puuttuu kiusaamiseen uudenlaisin menetelmin- tulokset rohkaisevia! Lohjalaisen Mäntynummen yhtenäiskoululla koulukiusaamiseen puututaan nyt entistäkin matalammalla kynnyksellä ja tulokset ovat rohkaisevia. Oppilaiden kokema kiusaaminen on laskenut puoleen syyslukukauden alkuun verrattuna. Tämä onnistui, kun koululla keksittiin, Read more…

+ 9000 koululaista seurannassa +1,2 miljoonaa oirehavaintoa ja +200 miljoonaa olosuhdemittausta

Ota yhteyttä!

Luokkahenki Oy

Nuottakallio 13 E, 02230 Espoo, Finland

Soita meille

+358-400-450 405, info@luokkahenki.fi 

Ota yhteyttä!