Usein kysytyt kysymykset kiusaseurannasta

Miksi koulukiusaamista kannattaa ja pitää seurata?

Koulukiusaaminen aiheuttaa monenlaisia henkisen hyvinvoinnin ongelmia, jotka voivat pahimmillaan varjostaa kiusatun lapsen koko loppuelämää. Kiusaamisen kohteeksi joutunut oppilas voi kokea, etteivät opettajat halua auttaa, vaikka ongelma olisikin ettei kiusaamista ole kyetty tunnistamaan. Kiusaajankin elämästä voi tulla parempi, jos hänen vääriin käyttäytymismalleihin tartutaan riittävän nuorena. Säännöllinen ja systemaattinen kiusaamisen seuranta antaa opettajalle ja koulun henkilökunnalle työkalun jolla kiusaaminen voidaan tunnistaa luotettavasti ja jolla kiusaamisen vastaisten toimien vaikutusta voidaan seurata lähes reaaliajassa.

Miksi kiusaamista pitää seurata toistuvalla kyselyllä – eikö ongelmia saisi näkyväksi oppilaiden kanssa keskustelemalla?

Oppilaan voi olla vaikea avautua kokemastaan kiusaamisesta aikuisen edessä, kasvotusten. Voidaan pelätä leimautumista kielikelloksi. Siksi anonyymi kysely tavoittaa oppilaan todelliset tunteet keskusteluja paremmin. Oppitunnin aikana tehtävä kysely tavoittaa säännöllisesti koulun jokaisen oppilaan ja vastausprosentti on hyvin lähellä 100%:a. Siksi seurannan tulokset ovat tilastollisesti luotettavia. Vapaaehtoiseen palautteeseen perustuvalla seurannalla ei saada tietoa kiusaamisen todellisesta laajuudesta, eikä luokkien välisiä vertailuja voida tehdä.

Osaavatko oppilaat erottaa koulukiusaamisen tavallisesta riitelystä ja ymmärtävätkö kaikki alakoululaisetkin jokaisen kysymyksen oikein?

Koululaisilla, kuten aikuisillakin voi olla erilainen näkemys siitä mitä kiusaaminen on. Lisäksi jotkut kyselyn termeistä voivat olla pienimmille oppilaille vieraita. Siksi ennen ensimmäistä kyselykierrosta opettaja käy jokaisen kysymyksen oppilaiden kanssa läpi Luokkahengen toimittaman kalvoesityksen pohjalta. Kyselykännykässä näkyvät ihmishahmot selventävät tekstimuotoista kysymystä, minkä ansiosta kiusakyselyä voidaan sujuvasti käyttää jopa eskarissa.

Miksi Luokkahenki KIUSA-palvelu pitää ottaa kunnan jokaiseen kouluun? Eikö riitä, että vain ongelmallisimmat koulut käydään läpi?

Koulukiusaamisen seuranta on tarkoitettu työkaluksi, jolla piilossakin tapahtuva kiusaaminen voidaan tunnistaa. Peitelty sanaton kiusaaminen ja somessa tapahtuva kiusaaminen saattaa jatkua, jos seurannan piiriin valitaan vain ne koulut joissa havaitaan näkyvää fyysistä kiusaamista.

Miten koulukiusaamista voidaan oikeasti vähentää – eihän pelkkä kysely auta siihen mitenkään?

Totta, pelkkä kysely ei sinällään vähennä kiusaamista. Se voi toki ohjata oppilaita miettimään omaa käyttäytymistään – voiko joku toinen vaikka loukkaantua minun harmittomiksi tarkoitetuista kommenteista. Mutta Kiusa-kyselyiden tulokset ovat ennen kaikkea työkalu luokanopettajalle tai –ohjaajalle. Esiintyykö minun luokassa kiusaamista tavallista enemmän? Onko kiusaaminen lisääntynyt vai vähentynyt viime viikkoina? Miten minun omat kiusaamisen vastaiset toimet ovat vaikuttaneet tuloksiin? Kiusa-seuranta antaa raamin ja rakenteen kiusaamisen torjunnalle ja hyvän luokkahengen rakentamiselle.

Miten kiusaseurannan tuloksia kannattaa jakaa?

Kiusaseurannan tulokset ovat nähtävissä Luokkahenki-online portaalissa, johon pääsevät nimetyt vastuuhenkilöt, joista kukin koulu päättää erikseen. Nämä vastuuhenkilöt päättävät missä laajuudessa tuloksia jaetaan henkilökunnalle ja oppilaille. Tulosten ja kehitystrendien esittely oppilaille, ja keskustelu muutosten syistä on monen opettajan mielestä parasta kiusaamisen vastaista työtä! Liian yksityiskohtaisia tuloksia ei pidä tuoda oppilaiden nähtäväksi, etteivät oppilaat koe että heidän vastauksensa voidaan tunnistaa.