SISÄILMA

Luokkahenki on uudenlainen palvelu koulujen sisäilman jatkuvaan seurantaan. Se yhdistää perinteisten sisäilmakyselyiden ja ilmanlaatumittausten parhaat puolet. 

Luokkahenki löytää sisäilmaongelmaiset luokkahuoneet. Samalla väistyvät turhat epäilykset terveiden ja turvallisten luokkien yltä. Kunta säästää, kun korjaavat ja turvaavat toimet voidaan kohdistaa juuri oikeisiin luokkahuoneisiin. Ja mikä tärkeintä, aikaisella puuttumisella turvataan koulun väen terveys.

Viimeinkin oikea tieto korvaa epäilykset ja olettamukset!

MIKSI LUOKKAHENKI?

OPPILAAT JA VAHEMMAT

Teille Luokkahenki-palvelu on merkki välittämisestä. Siitä että kunta haluaa turvata jokaisen koululaisen terveyden, joka päivä. Voitte olla varmoja, että kunta tietää jokaisen luokkahuoneen sisäilman laadun ja että ongelmiin reagoidaan ripeästi.

OPETTAJAT JA REHTORIT

Jos teidän koulussa ei vielä käytetä Luokkahenkeä, ehdottakaa asiaa rehtorille.

Teille Luokkahenki tarkoittaa, että kunta – teidän työantaja – haluaa tehdä kaikkensa pitääkseen arvokkaan opettajakuntansa turvallisesti tuottavassa työssä.

Jos haluatte turvaksenne Luokkahengen, ottakaa asia puheeksi sivistystoimen tai kiinteistötoimen kanssa.

KUNNAN SISÄILMATYÖRYHMÄ

Olette onnistuneesti torjuneet sisäilmaongelmia remontein, ilmanpuhdistimin ja väistötiloin. Tiedätte silti, ettei yksittäinen oireilija ole riittävä merkki kosteusvauriosta.

Luokkahenki on teille työkalu, jolla erotellaan ongelmatilat terveistä. Ja keino seurata korjaavien toimien tehokkuutta.

MITEN LUOKKAHENKI-PALVELU TOIMII?

OIREKYSELY

Luokassa kiertää kyselykännykkä kerran viikossa. Oppilaat vastaavat 7 helppoon kysymykseen koskien omaa olotilaa. Hyvin vähäinen häiriö opetukseen. Yksittäistä oppilasta ei voi tunnistaa.

ILMANLAADUN MITTAUS

Ilman laatua mitataan jatkuvasti, 24/7 luokassa olevalla sensoriyksiköllä. Mittaus tunnistaa olosuhteet  ja haitta-aineet. Mittaus ei häiritse opetusta.

RAPORTOINTI

Kysely- ja mittausdata analysoidaan tilastollisesti ja lääketieteellisesti. Kuukausiraportti kertoo missä kouluissa ja luokissa voidaan epäillä sisäilmaongelmia, ja missä puolestaan kaikki on hyvin.

Saat yhteyden Luokkahengen tiimiin soittamalla 0400-450405 tai painamalla nappia.