Forssa stad följer upp inomhusluftens kvalitet i skolorna med en ny metod

Published by Jaakko Salminen on

Forssa stad har tagit i bruk Klassande tjänsten som användas för att på ett tillförlitligt sätt upptäcka problem med inomhusluften i ett mycket tidigt skede. Med hjälp av Klassanda tjänsten kan man identifiera och åtgärda problem så tidigt som möjligt för att minimera både hälsorisker och reparationskostnader.

Varje elev svarar på ett kort symtomenkät varje vecka, vilket görs på en mobiltelefon som cirkulerar i klassen. Resultaten användas för att hitta klassrum där eleverna har fler symtom än vanligt. Luftkvaliteten i klassrummen mäts också kontinuerligt för att hitta orsaken till avvikande symtom. Under våren 2022 testade Koijärvi skolan tjänsten och togs i bruk vid Heikka och Vieremä skolorna under hösten 2022. Tjänsten produceras av Klassanda – Luokkahenki Oy. 

”När det gäller elevernas hälsa vill Forssa stad inte göra några kompromisser. Det har inte tidigare funnits bra verktyg för att genomföra tillförlitlig övervakning av inomhusluften. Klassandan tjänsten ger oss en garanti på att problem med inomhusluften inte går obemärkt förbi oss”, säger bildningsdirektör Jarmo Pynnönen. ”Under flera års tid har har jag märkt att ingen sensor reagerar på problem med inomhusluften så känsligt som människorna själva. Därför var det bra att ha en tjänst som systematiskt och tillförlitligt följer upp elevernas symtom. Utifrån Klassandans rapporter är det lätt att rikta åtgärder”, tillägger fastighetschef Jukka Perälä.

”Forssa stad utvecklar sitt skolnätverk målmedvetet och professionellt. Samarbetet mellan bildnings- och fastighetssektor är smidigt. Det är ett nöje att vara en del av det här teamet”, säger Jaakko Salminen från Luokkahenki Oy.   

För mera information

Jarmo Pynnönen, bildningsdirektör, Forssa stad
050-5965155, jarmo.pynnonen@forssa.fi  
www.forssa.fi  

Jukka Perälä, fastighetschef, Forssa stad
050-3549917, jukka.perala@forssa.fi  
www.forssa.fi  

Jaakko Salminen, VD, Luokkahenki Oy 
050-5995000, jaakko.salminen@luokkahenki.fi 
www.luokkahenki.fi  

Categories: BlogGeneral