Luokkahenki Oy och Cadweiser Oy för samarbete

Luokkahenki Oy och Cadweiser Oy (http://www.cadweiser.com) har undertecknat ett samarbetsavtal om utveckling av Luokkahenki analys och rapportering. Resultatet av samarbetet kan redan ses i den aktuella Luokkahenki-rapporten. Cadweiser Oy är ett finskt managementkonsult- och informationsteknologiföretag som grundades 1987, vars specialområden är digitala affärer, digital marknadsföring, CAD och kundrelationshantering. Mer information: Read more…

Klassanda tryggar inomhusluftkvaliten i Brändö grundskola

Brändö grundskola i Helsingfors använder Klassanda för att övervaka skolans inomhusluftkvalitet. Uppföljningen baserar sig på enkäter för att utreda hur eleverna mår. Förutom enkäten mäts också luftkvaliteten kontinuerligt. Datat analyseras och resultaten rapporteras till skolledningen. På så sätt kan problem som utvecklas under ytan upptäckas redan innan de blir en Read more…