INOMHUSLUFT

Klassanda är en ny tjänst för kontinuerlig övervakning av inomhusluften i skolor. Den kombinerar de bästa av traditionella inomhusluftmätningar och luftkvalitetsmätningar.

Klassandan hittar klassrum som har dålig inomhusluft. Samtidigt försvinner onödig tvivel på friska och säkra klassrum. Kommunen sparar pengar när korrigerande och säkerhetsåtgärder kan riktas mot rätt klassrum. Och viktigast av allt, tidiga reparationer skyddar hela skolpersonalens hälsa.

Tillgång till rätt information ersätter tvivel och antaganden!

VARFÖR KLASSANDA?

ELEVER OCH FÖRÄLDRAR/ VÅRDNADSHAVARE

För dig är Klassanda ett tecken på omtanke. Varje kommunen vill värna om varje elevs hälsa, varje dag. Du kan vara säker på att kommunen känner till kvaliteten på inomhusluften i varje klassrum och att problem snabbt åtgärdas.

Om din skola ännu inte använder Klassanda, föreslå det för rektorn.

LÄRARE OCH REKTORER


För dig betyder Klassanda att kommunen – din arbetsgivare – vill göra allt för att behålla sin värdefulla lärarpersonal i ett säkert och produktivt arbete.

Om du vill säkra en hälsosom arbetsplats, ta upp saken med bildnings- eller fastighetssektorn.

KOMMUNENS INOMHUSLUFTSGRUPP


Du har framgångsrikt bekämpat inomhusluftproblem med renoveringar, luftrenare och utrymningsrum. Du vet fortfarande att en enda symptom inte är ett tillräckligt tecken på fuktskada. Klassanda är ett verktyg för dig att hitta dom utrymmen som ska åtgärdas från friska utrymmen. Och ett sätt att övervaka resultatet av korrigerande åtgärder.

HUR FUNGERAR KLASSANDA?
SYMTOMENKÄT

I varje klassrum finns en enkätmobil. Eleverna svarar på 7 enkla frågor om sitt eget tillstånd i enkätmobilen. Enkäten orsakar en mycket litet avbrott i undervisningen. En enskild elev kan inte identifieras.

LUFTKVALITETSMÄTNING

Luftkvaliteten mäts kontinuerligt, 24/7 med en sensorenhet i klassrummet. Mätningen identifierar tillstånd och skadliga ämnen. Mätningen stör inte undervisningen.

RAPPORTERING

Symtom- och mätdata analyseras statistiskt och medicinskt. Månadsrapporten berättar vilka skolor och klassrum som kan ha problem med inomhusluften, och vilka som är bra.

Kontakta Klassanda teamet genom att ringa +358 400 450 405 eller tryck på länken nedan.

Kontakt