Klassanda tryggar inomhusluftkvaliten i Brändö grundskola

Published by Jaakko Salminen on

Brändö grundskola i Helsingfors använder Klassanda för att övervaka skolans inomhusluftkvalitet. Uppföljningen baserar sig på enkäter för att utreda hur eleverna mår. Förutom enkäten mäts också luftkvaliteten kontinuerligt. Datat analyseras och resultaten rapporteras till skolledningen. På så sätt kan problem som utvecklas under ytan upptäckas redan innan de blir en hälsorisk

”Under årens lopp har vi satsat kraftigt på kvaliteten av inomhusluften i vår skola. Vi har valt ut de bästa materialen och utrustningen för våra byggnader och underhåller dem regelbundet.  Men viktigare än teknik är naturligtvis människors välmående, och därför har vi Klassanda”, säger Lauri Halla, rektor för KSYK.

”KSYK är en av de mest respekterade skolorna i landet, och det utstrålas både i KSYK-personalens beteende och i skolans renhet. Det är fantastiskt att arbeta tillsammans med dem där framgången inte lämnas åt slumpen.”” säger Jaakko Salminen från Klassanda. ”

Klassanda enkätmobil och mätare.

Resultaten på KSYK-elevernas hälsa och inomhusluftkvalitet har hittills varit goda. Men om problem någonsin uppstår är det bättre att höra det från Klassanda-rapporten direkt, snarare än från föräldrarna till de drabbade eleverna ett år senare.

För mera information:

Lauri Halla, Ledande rektor , Kulosaaren yhteiskoulu (Brändö grundskola)
+358-40-7353621, lauri.halla@ksyk.fi
www.ksyk.fi

Jaakko Salminen, vd, Luokkahenki Oy
+358-50-5995000, jaakko.salminen@luokkahenki.fi
www.luokkahenki.fi

Categories: Blog