Klassanda tryggar inomhusluftkvaliten i Brändö grundskola

Brändö grundskola i Helsingfors använder Klassanda för att övervaka skolans inomhusluftkvalitet. Uppföljningen baserar sig på enkäter för att utreda hur eleverna mår. Förutom enkäten mäts också luftkvaliteten kontinuerligt. Datat analyseras och resultaten rapporteras till skolledningen. På så sätt kan problem som utvecklas under ytan upptäckas redan innan de blir en Read more…