Luokkahenki-hyvinvointi-indeksi

Luokkahenki Hyvinvointi-indeksi kuvaa hyvinvoinnin kokonaistilaa. Hyvinvointi-indeksi lasketaan neljän viikon liukuvana keskiarvona ja se ottaa huomioon kaikkien oireiden vastaukset. Paras mahdollinen hyvinvointi-indeksin arvo on 100 – silloin kenellekään ei ole ollenkaan oireita. Huonoin arvo taas on 0 – silloin kaikilla on vakavia oireita.

Oireindeksit

Oireindeksit kuvaavat kyseisen oireen esiintyvyyttä. Myös oireindeksit lasketaan neljän viikon liukuvana keskiarvona ja se ottaa huomioon kyseisen oireiden vastaukset. Paras mahdollinen indeksin arvo on 100 – silloin kenellekään ei ole oiretta. Huonoin arvo taas on 0 – silloin kaikilla on vakavia oireita.

Värikoodaus

Luokkahenki indekseissä hyvät arvot (yli 75) merkitään vihreällä, keskinkertaiset (55 – 75) keltaisella ja huonot (alle 55) punaisella värillä. Hyvinvointi-indeksin väri määräytyy heikoimman oireen mukaan.