I Lojo vid Mäntynummi skola deltar eleverna i övervakningen av inomhusluften

Published by Jaakko Salminen on

Mäntynummi skola i Lojo, har i flera år följt inomhusluftens kvalitet på olika sätt. I oktober 2022 togs ett stort steg framåt i uppföljningen när de symtom som eleverna upplever började följas upp med regelbundna enkäter. Undersökningarna genomförs en gång i veckan och omfattar nästan alla elever i skolan. Svar registreras på frågetelefonen som cirkulerar i klassrummen under lektionen. Klassrummen är också utrustade med sensorer som mäter luftkvaliteten. Tjänsten produceras för Lojo stad av Luokkahenki Oy.

Under de första 8 månaderna har det registrerats 45 000 symtomsvar och mer än 7 miljoner mätningar. Genom att analysera resultatet har det varit möjligt att identifiera de klassrum där symtom är vanligare än i andra utrymmen. Under sommaren 2023 kommer en del av klassrummen renoveras. För att säkerställa att renoveringen lyckas kommer skolan att fortsätta med symtomenkäten.

Klassanda applikationen

”Regelbundna symtomenkäter är ett bra sätt att identifiera ett klassrum inomhusluftproblem i ett tidigt skede, när symtomen är fortfarande lindriga. Utifrån Klassandas rapporter är det lätt att göra ytterligare undersökningar och reparationer i rätta klassrum”, säger Mäntynummi skolas rektor Lassi Huhtala.

”Varje skolbarn har rätt till en trygg inlärningsmiljö. Symtomenkäten är ett bra sätt att involvera eleverna i övervakningen av inomhusluften”, tillägger biträdanderektor Marjo Ojajärvi.

”I Mäntynummi skolan har både lärare, elever och skolledningen entusiastiskt uppföljt Klassanda tjänsten. Vi har ett utmärkt samarbet med kommunens inomhusluftgrupp. Klassanda rapporten granskas regelbundet i gruppen. Tillgång till exakt data har varit den saknade biten som har hjälpt till gruppen i sitt arbete”, säger Jaakko Salminen från Luokkahenki Oy.

Mer information:
Lassi Huhtala, rektor, Mäntynummi skola
+358 44-374 0080, lassi.huhtala@edu.lohja.fi

Marjo Ojajärvi, biträdande rektor, Mäntynummi skola
+358 44-374 3764, marjo.ojajarvi@edu.lohja.fi

Jaakko Salminen, verkställande direktör, Klassanda, Luokkahenki Oy
+358 50-5995000, jaakko.salminen@luokkahenki.com
www.luokkahenki.fi

Categories: Blog