Nimetön ilmoituskanava kiusaamisesta Mäntynummen oppilaille

Tämä on nimetön ilmoituskanava Mäntynummen oppilaille kiusaamisen lopettamiseksi. Kuka vain voi lähettää sen kautta viestin joko itseen tai luokkatoveriin kohdistuvasta kiusaamisesta. Voit kanavan avulla auttaa koulun aikuisia puuttumaan sellaiseen kiusaamiseen jota muuten ei havaita. Viestin lähettäjää ei voi tunnistaa, eikä viestien sisältöä julkisteta.

Koulukuraattori ja rehtorit lukevat jokaisen viestin ja päättävät miten toimitaan.