MOBBNING

Klassanda MOB är en ny tjänst för att identifiera och kontinuerligt övervaka skolmobbning. Den bygger på veckovisa mobbningsenkäter där varje elev samlar in sina egna upplevelser av mobbning varje vecka.

Med hjälp av övervakningen kan man identifiera de klasser där mobbning förekommer. Detta hjälper lärare och skolpersonal att rikta mobbningsbekämpande åtgärder till rätt klasser. Dessutom kan effekterna av åtgärder följas i realtid. Klassanda MOB hjälper till att utrota mobbning från skolmiljön, och dess positiva effekter kan vara livslånga.

VARFÖR KLASSANDA MOB?

ELEVER OCH FÖRÄLDRAR

För er är Klassanda MOB ett tecken på omsorg. Kommunen vill att ingen ska bli mobbad i skolan och att alla ska känna sig trygga. er

REKTORN OCH SKOLANS ANTI-MOBBNINGSTEAM

Klassanda MOB hjälper till att säkerställa att mobbning upptäcks i tid och åtgärdas så tidigt som möjligt.

KLASS OCH KOMPISAR

Bättre klassanda – en skola där det är trevligt att studera.

HUR FUNGERAR KLASSANDA MOB?

MOB ENKÄTEN

En gång i veckan cirkulerar en enkättelefon i klassen. Eleverna svarar på 6 enkla frågor om mobbning. Mycket litet störande för undervisningen. En enskild elev kan inte identifieras.

REALTIDSFÖLJNING

Enkätdata analyseras statistiskt. Realtidsövervakning visar var i skolor och klasser mobbning förekommer och var allt är bra.