Skolmobbning – nya metoder för att bekämpa mobbning!

Published by Lenita Pihl on

Mäntynummen yhtenäiskoulu i Lojo har nu en lägre tröskel för att ingripa mot skolmobbning och resultaten är uppmuntrande. Minskningen av mobbning som elever upplever har halverats jämfört med början av höstterminen. Detta har uppnåtts genom att skolan kom på hur man kan övervaka skolmobbning i realtid.

Mobbningsenkäten.

Varje fredagsmorgon svarar varje elev på en kort enkät som kartlägger deras egna upplevelser av mobbning, mobbning riktad mot klasskamrater och om eleven själv har varit inblandad i mobbning. Enkäten görs med en kringgående enkättelefon i klassrummet, den är anonym och tar cirka 20 sekunder per elev. Baserat på resultaten identifieras de klasser där mobbning förekommer oftare. Kontinuerlig övervakning hjälper lärare att omedelbart ingripa i potentiella konflikter under ytan och följa upp effekterna av åtgärder mot mobbning i realtid. Och resultaten har varit utmärkta.

”Vi vill göra Mäntynummi till en trygg skola för varje elev och bekämpa mobbning så snart vi ser den. Utmaningen är bara att både mobbare och de som blir mobbade kan dölja spänningar så skickligt att skolans vuxna inte kan upptäcka dem. THL:s skolhälsoenkät ger skolorna vartannat år bra information om huruvida det förekommer lite eller mycket mobbning, men det är svårt att initiera och rikta exakta åtgärder baserat på den informationen.

Från och med hösten 2022 har Mäntynummi använt Luokkahenki Oy:s inomhusövervakning, som är baserad på elevernas rapporterade symtom och mätningar av förhållanden. Vi föreslog förra sommaren för Luokkahenki att använda samma enkättelefoner för att övervaka mobbning. De veckovisa mobbningsenkäterna började i september, och efter en halvårs uppföljning kan vi säga att det var värt det. När hela skolans mobbningsindex var 15 i september, har det nu sjunkit till 8 fram till februari, och trenden fortsätter att minska. Tack vare den nedåtgående trenden kan vi tacka Mäntynummens personal, som har lyckats lösa en stor del av de identifierade problemen. Självklart kan även enkäten i sig ha haft en positiv effekt när mobbaren varje vecka måste tänka över sitt eget beteende”, säger Mäntynummen yhtenäiskoulun rektor Lassi Huhtala.

”Att utforma och testa mobbningsenkäten tillsammans med Mäntynummi skolans välbefinnandegrupp har varit lärorikt och belönande. Det värmer mest att tänka att genom att trygga vardagen i skolan kan vi kanske göra någons liv lyckligare för resten av deras liv”, säger Jaakko Salminen från Luokkahenki Oy.

Bättre klassanda – en skola där det är trevligt att studera.

Mer information om:

Lassi Huhtala, rektor, Mäntynummi yhtenäiskoulu
044-374 0080, lassi.huhtala@edu.lohja.fi

Jaakko Salminen, verkställande direktör, Luokkahenki Oy
050-5995000, jaakko.salminen@luokkahenki.com
www.luokkahenki.fi